8/14/2010

Dzikir latifatul Qolbi

TATA CARA

Amalan Dzikir Latifatul Qolbi ini dilakukan setelah sholat isya dan tiap-tiap dua per tiga malam setelah mengerjakan sholat sunnah tahajjut. Amalan ini berguna untuk membuka mata hati, melembutkan qolbi dan menjaga hati dari tipu daya dunia serta berguna untuk mengetahui isi hijab dunia dengan izin Allah,SWT.
Amalan ini dilakukan dengan puasa sunnah mutlak disertai mutih selama 21 hari terus menerus. Pada malam terakhir setelah puasa (hari ke 22), lakukan patigeni, yaitu tidak makan, tidak minum dan tidak tidur semalaman mulai jam 18.00 sore sampai dengan terbit fajar setelah sholat subuh.
Semoga apa-apa yang diberikan dan diterangkan disini menjadi manfaat dan pacuan semangat untuk lebih mendekatkan diri kita pada Allah,SWT.

Amin-Amin Yaa Robbal ‘alamiin….


DIBACA SETELAH SHOLAT ISYA

1. Ilaa hadrotinnabi Muhammadinil Musthofa rosuulillahi Shollallahu Alaihi wasallama wa‘ala alihi washohbihi wasallama syai’ulillahi lahum al-faatihah ………………

2. Wa ila Arwahi sadzatina wa amwalina wa a-immatina Abi Bakrin Wa Umar Wa Utsmana Wa Ali rodliyallahu anhu syaiullillahi lahumul faatihah …………………..

3. Wa ila arwahi ahlissalasilatil masyayikhil qodriyati wannaqsabandiyati wajami’ ahli thuruqi khususon sayyidina syaikh Abdul Qodir jailani wasayidi syaikh thoifatisshufiyyati Abu Qosim Junaidi Al Baghdadi Wasayyidi syaikh Ahmad Khotib bin Abdul Ghoffar Sambas wasayyidi syaikh Al huum Wasyaikhina Abdul Mutholib Wasyaikhinaa Abdul Manan Wasyayikhina Syaikh Muhammad Aska Alif Hanafiyah Wasyakhina Syaikh Abdul Aziz bin Agus Rustal Wa syaikhina Syaikh Jabal Ashoba Qoddasallahu Sirrohu Wa syaikhina Arief Wijaya Kusuma Syaikh Rogo Sejati Alfaatihah…………………

4. Wa ila arwahi aba ina wa ummahatina wajaddi wa jaddatina wa ikhwanina wa jami’ilmuslimina wal muslimati wal mu’minina wal mu’minat al ahya-i minhum wal amwat syaiullillahi lahumul faatihah……………….


Bismillaahirrohmaanirrohiim.

• Astaghfirulloohal adziim minkulli dzanbin adzim wa atuubu ilaihi………………..3X

• Alam Nashroh laka shodroka ……………..……. 3 X

• Qulhu Allahu ahad …………………………..…... 3 X

• Allahummaf tahli futuhal arifina …………….….. 17 X

• Alhamdulillahi wassholatu wassalamu ‘alal habibil adziim sayyidina Muhammadinil hadi ilaa Shirothil mustaqiim…………………………………..21X

• Astaghfirulloha ghofururrohiim……………99X

Bismillahirrohmaanirrohiim

• Allhumma sholli ala sayyidina Muhmmadi wa alihi washohbihi wasallam…………………………. 3 X

• Allahumma anta maqsudi waridloka mathlubi a’thini mahabbataka wama’rifataka

• Afdlolu dzikri taqorruban fa’lam annahu Laa ilaa ha illallah hayyu baaq, Laa Ilaaha illallah hayyu maujud, Laa ilaaha illallahu hayyu ma’buudKemudian baca didalam lathifah :

• Laa ilaaha illallahu……………………… 178 X


Bayangkan Bentuk huruf dengan mata hati, duduk seperti ketika tahyat awal, kepala ditundukkan kemudian mata dipejamkan, lidah ditekuk keatas ditempelkan kelangit-langit, nafas ditahan, fikiran ditujukan hanya kepada Allah semata, ada suara jangan didengarkan ada rasa jangan dirasa hilangkan semua perkara selain Allah Subhanahu Wata’ala.


DIBACA SETELAH SHOLAT TAHAJJUD

1. Ilaa Hadrotinnabi Muhammadinil Musthofa Rosuulullahi Shollallahu Alaihi Wasallam wa ‘ala aliihi wa ash habihi wa azwajihi wa dzurriyatihi wa ahlihi baitihi ajma’iin,
alfaatihah ………….

2. Wa ila arwahi sadzatina wa amwalina wa a-immatina Abi Bakrin Wa Umar Wa Utsmana Wa Ali Watholhatan Wasa’di Wa Sa’id Wa Abdirrohmana bin Auf Wa Abi Ubaid Amir Ibnu Jarod Wa Jubair Ibni Awam Wa Ushulihim Wafuruu Ihim Ahli Baitihim Syaiulillahi Lahumul Faatihah…….

3. Wa Ilaa Hadlroti Ahlissalasilatil masyayihil Qodiriyyati Wannaqsabandiyyati Wajami’I Ahlithuruqi Khushushon Sayyidina Syaikh Abdul Qodir Jailani Wasayyidi Syaikh Thoo ifati shuufiyyati Abu Qosim Junaidi Al Baghdadi Asayyidi Syaikh Ja’farAsshodiq Wasayyidi Syaikh Bahaudin Annaqsabandi wabdil Faqir ilaa fadhlika warohmatika wamaghfirotika Abdul Aziz bin Agus Rustal Wa syayikhina Syaikh Abdul Aziz Wa syayikhina syaikh Jabal Ashoba Mastur Aulia Wa syaikhina Arief wijaya kusuma syaikh Rogo Sejati Wa ushulihim Wa furuuihim Wa ahli silsilatihim Syaiulillahi lahumul Faatihah………

4. Wa ila arwahi aba ina waummahatina wajaddina wajaddatina waikhwanina wajami’il muslimina walmuslimati walmu’minina wal muminati al ahya-i minhum wal amwat birohmatika yaa arahamarrohomiin syaiullihai lahumul fatihah…….…….


Bismillahirrohmaanirrohiim

• Astaghfirullohal ‘adziim………….………71 X

• Al-Ikhlas……………………………...……3 X

• Allahumma sholli ‘ala sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrohim wabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Kama baarokta ala sayyidina Ibrohiim fil ‘alamina innaka hamidummajiid…..3X

• Allahumma anta maqsudi waridloka mathlubi a’thini mahabbataka wama’rifataka……9 XKemudian baca didalam lathifah :

• Laa Ila Ha Ilallah………………......................9999X

Membayangkan Bentuk huruf dengan mata hati, duduk seperti ketika tahyat awal, kepala ditundukkan kemudian mata dipejamkan, lidah ditekuk keatas ditempelkan kelangit-langit, nafas ditahan, fikiran ditujukan hanya kepada Allah semata, ada suara jangan didengarkan ada rasa jangan dirasa hilangkan semua perkara selain Allah Subhanahu Wata’ala (Maha Suci Allah).

Do’a :

Bismillahirrohmaaniroohiim Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad, Sholaatan tunjina bihaa minjami’il ahwali wal afat wataqdilana biha minjami’il hajat wa tuthohhiruna biha minjamii’issayyiat watarfa una indaka ahladdarojat watuballighuna aqshol ghoyati min jamiil khoiroti fil hayati waba’dal mamat. washollalahu ‘ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washohbihi wasalla walhamdulillahi robbil ‘alamiina.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar